El respecte infinit


Diverse people group stacked joined hands in pile close up view, multiethnic team friends students together as racial unity concept, partnership coaching training, teambuilding, support in teamwork

El concepte de diversitat, en els últims temps, envaeix el discurs del políticament correcte. Ho heu notat, per exemple, en la publicitat? Campanyes d’algunes de les grans marques de moda, cosmètica o estil de vida, entre altres sectors, que mostren una representació més diversa dels seus públics a través de la imatge dels models que trien. La veritat és que, en moltes ocasions, no es reflecteix de la mateixa manera en els equips de treball de les empreses, ni en la composició dels equips directius ni en la de qualsevol dels seus departaments. Encara que, naturalment, en uns països més que en uns altres, en unes professions més que en unes altres… la discriminació és una realitat que es continua experimentant quotidianament. Aconseguir viure en la diversitat no és senzill: depèn dels macromodels de societat en la qual estem inscrits per circumstàncies vitals.

No obstant això, en la nostra manera de pensar i d’actuar en el nostre “microentorn” podem ser molt influents. Podem començar per preguntar-nos si de veritat no ens suposa un problema acceptar tota classe de diversitats: la nacionalitat o racial (les més visibles) o en àmbits com el gènere, l’edat, la classe social, les creences religioses, la ideologia política, l’aspecte físic, les opcions ètiques, les cultures… i canviar el nostre enfocament i actitud, si ho considerem necessari.

La llista és infinita com a infinit és el respecte que hem de mostrar. El nostre semblant per molt pròxim que sigui no deixa mai de ser l’altre. Una altra manera de pensar, de sentir, de ser dins de la pròpia pell, de comportar-se a cada moment… En Close, com no podia ser d’una altra manera, volem continuar apostant per un esforç continu que ens permeti respectar i assimilar la diversitat cultural a través dels idiomes, els llenguatges, els codis i els particulars sistemes de comunicació que cadascun utilitzi. Que ens permeti continuar aprenent a transitar per aquest camí. Deixem que la diversitat irrompi a les nostres vides per a ser iguals en les nostres diferències.