Networking en temps de crisi

Ho trobem manifestat de diverses formes, però la idea que el concepte “crisi” porta unit el de “oportunitat” s’ha convertit en un mantra professional a tot el món. També en l’àmbit personal hem anat aprenent que davant les adversitats hem d’estar disposats a la transformació.

I utilitzar eines que facilitin aquesta transformació. I si pot ser de manera assequible, millor. Llavors res més assequible que recòrrer als coneguts, amics dels amics. Sí, estem parlant de les xarxes socials. La utilització de les xarxes i els seus mecanismes en l’àmbit professional ha vingut a dir-se networking social.

El networking ve des de lluny, concretament de 1930 quan a l’escriptor búlgar Frigyes Karinthy va exposar al món la seva Teoria dels Sis Graus de Separació per la qual una persona pot estar connectada a una altra –en qualsevol lloc del planeta- a través d’una cadena de tan sols cinc intermediaris. Alguna cosa així com els amics dels meus amics són els meus amics.

Traduït al món online, es converteix en una gran i valuosa base de dades de contactes útils per a la nostra vida professional, per als negocis. Sense ser la recepta màgica, és evident que tenir contactes interessants aplana el camí dels nostres projectes.

El desavantatge principal seria la distància i, conseqüència la desconfiança, a l’hora de tancar acords i treballar al costat de persones que no coneixem en viu i en directe. Sense lloc a dubte, l’ideal és combinar el millor de tots dos mons: real i virtual. Les reunions, congressos, trobades, etc… continuen sent importantíssims.

Conèixer i donar-se a conèixer telemàticament a altres persones amb les quals col·laborar i treballar és un primer pas importantíssim el final previsible del qual i desitjable és encaixar la mà de l’altre. Però en temps com els que corren, quan estem vivint en confinament i teletrabajando per culpa de la pandèmia mundial de COVID19, és clar que el networking es converteix en l’alternativa obligada al treball presencial. Ja va ser una tendència l’alça en l’última crisi econòmica mundial. Ara com ara, s’està convertint en una situació quotidiana i normal.

Posar en contacte el talent, les oportunitats, els projectes… La veritat és que els qui fa temps que han comprès aquesta realitat en tota la seva extensió són les dones. En un altre moment, si us sembla, abordarem el tema de la dona en el món laboral, però des de l’Equip de Close us podem assegurar que existeix una forma característica de fer networking en femení i que pertànyer a una comunitat de dones és una oportunitat per a l’apoderament. Ho compartirem.