Paraules guaridores


“Una paraula teva bastarà per a sanar-me”: aquesta frase dels Evangelis ens recorda, siguem creients o no, el fet que des de sempre les paraules han tingut per a l’home el poder de sanar o d’invocar allò que desitgem en la nostra vida. Parlem avui del poder de la paraula escrita.

L’escriptura és considerada pels experts en psicologia i altres disciplines de l’autoconeixement com una de les activitats més terapèutiques que existeixen. El paper és el millor dels nostres confidents: disposat a qualsevol hora, no retrocedeix per molt greus que siguin les coses que li expliquis, guarda silenci o porta les nostres paraules a qui vulguem que les llegeixi. I, sobretot, no ens jutja. Podem bolcar-nos sense por en les pàgines del nostre diari, en un foli ocasional, en una discreta llibreta…

En posar una paraula després d’una altra, gairebé sense adonar-nos, estem fent una cosa molt important per a aclarir qualsevol pensament o sentiment: ho estem ordenant. Així les nostres històries prenen forma, tenen un sentit i ens poden ser útils. A nosaltres o a uns altres. És un ritual guaridor.

Els storytelling són narracions d’experiències, relats cada vegada més usats en Comunicació per a transmetre una idea, un concepte que ens connecti ràpidament amb els nostres interlocutors.

L’escriptura ens ordena, ens calma i, en practicar-la, no serà rar que descobrim en nosaltres coses que desconeixíem. Fins i tot cops de creativitat amagada. I si ho proves aquest estiu? Des de Close t’animem a fer-ho i a gaudir de les paraules.

Pepi Bauló by Equipo Close