Què és close communication?


Emoció
Emoció eficaç per impulsar una comunicació que destaqui i transmeti el missatge adequat.
Veracitat
Informació veraç com a matèria primera juntament amb els valors de cada empresa o marca.
Proximitat
Proximitat necessària a tots els punts que configuren el mapa de la comunicació.

Experiència
Focalització en què podem fer pels clients, donant la màxima importància a com ho fem.

La comunicació
que ens uneix


close communication és una consultora de comunicació integral independent. Al llarg de més de 25 anys, hem desenvolupat un estil de treball que es basa a aconseguir resultats a través de la personalització i de l’emoció.

Un equip en sintonia,
un estil de comunicació amb nom propi


Comunicar és el que ens agrada fer bé perquè als nostres clients i col·laboradors vulguin repetir sempre.
Amb nosaltres, a prop, close. Sempre amb el toc personal de Laura Pujol.

Comencem?

The closeconcept presenta


Creiem en relacions de confiança
i transparència. Creiem a construir
Llaços coherents i duradors.
Creiem en la voluntat de servei,
en la involucració i el comprOmís.
Creiem possible la Sinergia
perfecta entre tàctica i estratègia.
Creiem en el treball fet a mida,
fins a l’últim dEtall.
Creiem en una comunicació diferent,
feta amb eLs 5 sentits
(més el sentit cOmú)
per arribar a les personeS.
SemprE. CLOSE

Laura&Friends. Últims posts