Paraules guaridores

“Una paraula teva bastarà per a sanar-me”: aquesta frase dels Evangelis ens recorda, siguem creients o no, el fet que des de sempre les paraules han tingut per a l'home el poder de sanar o d'invocar allò que desitgem en la nostra vida. Parlem avui del poder de la paraula escrita. L'escriptura és considerada pels experts en psicologia i altres disciplines de l’autoconeixement com una de les activitats més terapèutiques que existeixen. El paper és el millor dels nostres confidents:...